Presentations CEDIT conference

CeDiT director Leif Skiftenes Flak at the opening of the conference. Photo: Jon Petter Thorsen, Aptum.

Introduksjon ved Leif Skiftenes Flak, CeDiT-leder
Professor i Informasjonssystemer
Leif-Flak-CeDiT-conference-04-2019-1

Stephen Seiler, viserektor for forskning, Universitetet i Agder
Stephen-Seiler-CeDiT-opening_StephenS

Harald Furre, Ordfører i Kristiansand
– Digital transformasjon i Kristiansand
Digital-transformasjon-i-Kristiansand-kommune-Harald-Furre-29.-april-2019-

Nard Schreurs, Direktør ehelse og Smarttech, IKT-Norge
– Hvordan digitalisere Norge samtidig som vi tar vare på våre felles verdier?
Nard-Schreurs-CeDiT-UiAgder_2

Helene Falch Fladmark, Daglig leder Eydeklyngen, medlem av Teknologirådet.
– Konsekvenser av digitalisering for fremtidens arbeidsliv
Helene-Fladmark-Arbeid-og-digitalisering

Paneldebatt ledet av Trond Madsen, NHO Agder
Questions to panel from audience (Menti).
Audience-questions-to-panel

DIGITALIZATION AND SMART CITIES

Can smart cities create sustainable transformation?
Håvard Haarstad, Professor i samfunnsgeografi, Senterleder, Senter for klima og energiomstilling (CET), Universitetet i Bergen. Leder prosjektet «European cities as actors in climate and energy transformations”.
Håvard- Haarstad – Smart cities transformation CeDIT 2019

– The transformative effect of smart, sustainable cities and its impact on markets
Annemie Wyckmans, Professor, Leder for NTNU Smart Sustainable Cities, et tverrfakultært strategisk initiativ for å levere åpen urban innovasjon sammen med eksperter og aktører fra offentlig og privat sektor.
Annemie Wyckmans The transformative effect of smart sustainable cities and its impact on markets

DIGITALIZATION AND EDUCATION
– Structural challenges for lifelong digital learning
Morten Flade Paulsen, professor i nettbasert utdanning. NTNU. Generalsekretær i ICDE- the International Council for Open and Distance Education
Morten Paulsen – Structural challenges for lifelong digital learning

– When Artificial Intelligence and Learning Analytics Meet
Barbara Wasson, Direktør for Centre for The Science of Learning and Technology (SLATE), Professor i pedagogisk informasjonvitenskap ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.
Barbara Wasson – When AI and LA Meet

DIGITALIZATION AND PARTICIPATION IN DEMOCRATIC PROCESSES

– Digital transformation of the Scandinavian democracies and its implications on social values
Elin Wihlborg, professor i statsvitenskap, Linköping Universitet. Politikkens nye former; hvordan digitalisering endrer samfunnet. Digitalisering av offentlige tjenester, endring av samfunnsverdier, nye skillelinjer og digitaliseringens forandringskraft.
Elin Wihlborg – CeDIT_190429

– What Social Media Reveal About our Political Preferences
Pieter De Wilde, førsteamanuensis i Europastudier, Institutt for historiske studier, NTNU. Studerer europeisk integrasjon, euroskepsis og globalisering i medier.
Pieter De Wilde – 190429 CEDIT UiA TA

Audience feedback on conference output – via Menti
Audience feedback on outcome

Del denne siden: