Lansering GoForIT 21. april

CeDiT og UiA er blant initiativtakerne til GoForIT – Norges ledende plattform for kunnskapsutvikling i skjæringspunktet mellom digitalisering og bærekraft. Verden trenger bærekraftig omstilling og digitalisering er ofte sentralt i omstilling. Sammenhengene mellom bærekraft og digitalisering er imidlertid komplekse og det er stort behov for kunnskapsutvikling. Derfor samler inviteres akademia, næringsliv og offentlig sektor til faglig nettverk med erfaringsutveksling, stimulerende diskusjoner og nyskaping.

21 april 2021 lanseres nettverket med en rekke engasjerende innledere og viktige debatter.

Lanseringen er digital. 

Program og påmelding (gratis)

Del denne siden:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *